Beatifikační proces

Beatifikační proces

Anna Bohuslava Tomanová – beatifikační proces

Současný diecézní biskup Mons. Jan Vokál je příznivě nakloněn zahájení beatifikačního procesu Anny Bohuslavy Tomanové. Jeho postulátorem by měl být P. Mgr. František Mráz, vikář v Jilemnici. Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové připravilo veškeré podklady pro tento proces potřebné a i nadále pokračuje ve shromažďování dalších informací.

Pro zahájení tohoto procesu je nutné oficiální stanovisko České biskupské konference. Ta na svém dubnovém zasedání v roce 2013 upřednostnila beatifikační proces P. Josefa Toufara. Proto zatím proces Aničky Tomanové nebyl zahájen. Diecézní biskup Mons. Jan Vokál ale vydal dekret, jímž zahajuje přípravné řízení budoucího Aniččina procesu. P. Mgr. František Mráz, vikář v Jilemnici, byl jmenován vyšetřovatelem moderátoremP. ThMgr. Mirosław Piotr Fąs MSF vyšetřovatelem pro shromažďování svědectví v přípravném řízení a Mgr. Simona Nagyová, členka Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, je notářkou pro přípravné řízení.

Jejich úkolem je provádění výslechů očitých svědků Aniččina života, probádání biskupského archivu, případně dalších archivů a sestavit závěrečnou zprávu tohoto bádání. V červenci 2014 otec biskup prodloužil termín pro podání zprávy z přípravného řízení do června 2020 a následně na dobu neurčitou, jelikož se stále objevují noví svědkové.