Chrámová hudba v Rokytnici

Chrámová hudba v Rokytnici

Chrámová hudba

Infromace o chrámové hudbě, varhanících a sborech budou postupně doplněny.

Původní varhany ve farním kostele Všech svatých pocházely od králických varhanářů z roku 1749 a roku 1814 byly rozšířeny rokytnickým varhanářem J. Španělem. Současné varhany pocházejí z krnovské firmy Rieger (op. 420). Jsou dvoumanuálové s mechanickou trakturou a kuželkovou vzdušnicí. Některé rejstříky jsou řešeny systémem tzv. extenzí, kdy jednu píšťalu využívá více rejstříků. Dispozice tak vypadá velkoryseji, ale celkový zvuk plena je slabší. Zachoval se cínový prospekt a ani dispozice nebyla v průběhu let měněna. V roce 2011 byla provedena jejich generální oprava. Současná dispozice je tato:

I. Manuál (C–f3, 54 tónů) II. Manuál (C–f3, 54 tónů) Pedál (C–d1, 27 tónů)
Bourdon 16'
Principál 8'
Rohrflöte 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Octave 4'
Gemshorn 4'
Dolce 4'
Cornet 3–4x
Mixtur 4x
Geigen principal 8'
Harmonieflöte 8'
Aeoline 8'
Vox celeste 8'
Octave 4'
Flöte 4'
Harmonia aetheria 3x

Manual coppel
Pedal coppel
Pevné kombinace
Crescendo
Subbas 16'
Violonbas 16'
Octavbas 8'
Cello 8'
Violon 4'