Farní rady - seznam

Ekonomická rada Kunvaldu v Čechách

Zápisy ke stažení

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti. Její složení za farnost Kunvald je následující:

Jméno
Václav Bílek
P. Jakub Brabenec
Jaroslav Flekr
Lukáš Šejnoha
Miroslav Toman

Ekonomická rada Rokytnice v Orlických horách

Zápisy ke stažení

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti. V naší farnost pracuje v tomto složení:

Jméno
P. Jakub Brabenec
Jaroslav Kuchta
Helena Slezáková

Ekonomická rada v Klášterci nad Orlicí

Zápisy ke stažení

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti. V klášterecké farnosti pracuje ekonomická rada v tomto složení:

Jméno
P. Jakub Brabenec
Jana Břízová
Václava Nájemníková

Pastorační rada Kunvaldu v Čechách

Zápisy ke stažení

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Její postavení upravuje kánon 536 CIC. V Kunvaldu byla ustanovena dne 30. 4. 2023 na dva roky a má toto složení:

Jméno
P. Jakub Brabenec
Jaroslav Flekr
Anežka Flekrová
Miroslav Toman
Petra Zářecká

Pastorační rada v Klášterci nad Orlicí

Zápisy ke stažení

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Její postavení upravuje kánon 536 CIC. V Klášterci byla ustanovena dne 30. 4. 2023 na dva roky a má toto složení:

Jméno
P. Jakub Brabenec
Josef Brůna ml.
Jana Břízová
Karel Pácha
Marie Tomanová
Petr Vlasatý

Pastorační rada v Rokytnici v Orlických horách

Zápisy ke stažení

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Její postavení upravuje kánon 536 CIC. V Klášterci byla ustanovena dne 30. 4. 2023 na dva roky a má toto složení:

Jméno
P. Jakub Brabenec
Luděk Divíšek
Petr Hodousek ml.
Anežka Kubíčková
Jaroslav Kuchta
Jana Vrbová