Návštěvy nemocných

Návštěvy nemocných

Nabízíme možnost návštěvy těch farníků, kteří se nemohou pro nemoc nebo stáří či z jiné závažné příčiny (péče o nemocného, o dítě) dostat na mši svatou. Rádi posloužíme donesením svatého přijímání knězem. Můžete požádat také o svátost smíření (zpověď) či udělení svátosti nemocných u vás doma, v penzionu, domově důchodců či nemocnici. Při pobytu v některém z těchto zařízení se můžete s důvěrou obrátit na personál, který vám tuto službu zprostředkuje nebo přímo na pana faráře.