Pastorační a ekonomická rada

Pastorační a ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti. V naší farnost pracuje v tomto složení:

Ekonomická rada Rokytnice v Orlických horách


P. Jakub Brabenec


Jaroslav Kuchta


Helena Slezáková

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Její postavení upravuje kánon 536 CIC. V Rokytnici byla ustanovena dne 23. 4. 2023 a má toto složení:

Pastorační rada v Rokytnici v Orlických horách


P. Jakub Brabenec


Luděk Divíšek


Petr Hodousek ml.


Anežka Kubíčková


Jaroslav Kuchta


Jana Vrbová