Výuka náboženství

Výuka náboženství

Výuka náboženství

Náboženství je vyučováno panem farářem na faře v Rokytnici vždy v pátek od 14:00