Liturgie

Liturgie

Tvář klášterecké farnosti výrazným způsobem ovlivnil P. František Halík (1909–1999), který zde působil od roku 1951 až do své smrti. Byl příkladným knězem a uznávanou autoritou nejen pro věřící a mnoho lidí svým příkladem přivedl k Bohu. Svojí hlubokou eucharistickou a mariánskou zbožností ukazoval svým farníkům cestu k věčnému životu. Z jeho odkazu čerpá farnost dodnes.