Kostel Všech Svatých

Kostel Všech Svatých

Farní kostel Všech svatých

Kostel byl postavený v barokním slohu v letech 1679–84 na místě staršího dřevěného kostela zničeného požárem. Stavitelem byl Johann Kriestes z Bystřice v Kladsku. V letech 1735–36 byl kostel zvětšen a byla přistavěna věž. Ve druhé polovině 19. století byl kostel renovován. Kostel je jednolodní s polygonálním presbytářem a s hranolovou věží s cibulovou bání. Zařízení pochází z konce 18. století. Rámový hlavní oltář pochází z roku 1794 se sochami od Josefa Steinera z Javornice a obrazem s motivem Uvedení Páně do chrámu. Boční oltáře pochází z 19. století, levý sv. Jana Nepomuckého, pravý sv. Anny. Křížová cesta z roku 1857 byla namalována p. Vorlíčkem z Jablonného nad Orlicí. Původní zvony byly zrekvírovány, na věži se nachází pouze provizorní zvon a další v sanktusníku. Slavnost výročí posvěcení kostela se zde slaví o poslední srpnové neděli, slavnost Všech svatých připadá na 1. listopad.

 

Původní varhany ve farním kostele Všech svatých pocházely od králických varhanářů z roku 1749 a roku 1814 byly rozšířeny rokytnickým varhanářem J. Španělem. Současné varhany pocházejí z krnovské firmy Rieger (op. 420). Jsou dvoumanuálové s mechanickou trakturou a kuželkovou vzdušnicí. Některé rejstříky jsou řešeny systémem tzv. extenzí, kdy jednu píšťalu využívá více rejstříků. Dispozice tak vypadá velkoryseji, ale celkový zvuk plena je slabší. Zachoval se cínový prospekt a ani dispozice nebyla v průběhu let měněna. V roce 2011 byla provedena jejich generální oprava. Současná dispozice je tato:

I. Manuál (C–f3, 54 tónů) II. Manuál (C–f3, 54 tónů) Pedál (C–d1, 27 tónů)
Bourdon 16'
Principál 8'
Rohrflöte 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Octave 4'
Gemshorn 4'
Dolce 4'
Cornet 3–4x
Mixtur 4x
Geigen principal 8'
Harmonieflöte 8'
Aeoline 8'
Vox celeste 8'
Octave 4'
Flöte 4'
Harmonia aetheria 3x

Manual coppel
Pedal coppel
Pevné kombinace
Crescendo
Subbas 16'
Violonbas 16'
Octavbas 8'
Cello 8'
Violon 4'