Chrámová hudba v Klášterci

Chrámová hudba v Klášterci

Chrámová hudba

V naší farnosti má chrámová hudba velkou tradici. Jejím zakladatelem je klášterecký farář P. František Chaloupka, který v Klášterci působil jako v pořadí druhý farář v letech 1867–1883, až do své smrti. Ze svých prostředků nakupoval místním dětem hudební nástroje a na tyto nástroje je učil. Dodnes se rok co rok scházejí hudebníci u jeho hrobu na kláštereckém hřbitově v neděli po slavnosti Všech svatých a z vděčnosti za jeho kněžskou službu zde hodinu hrají duchovní písně. Farníci je doprovázejí svým zpěvem.

Velkou tradici, která se nepřerušila ani za totalitního režimu, má i místní chrámový sbor a orchestr. Sbor nyní čítá v plné sestavě asi 30 zpěváků, mužů i žen všech generací a 15 hudebníků (hrajících především na housle, violoncello, kontrabas, flétny, klarinety a příležitostně i jiné nástroje), z nichž někteří jsou z farnosti Žamberk, s níž sbor hudebně spolupracuje a některé bohoslužby doprovází tam. Jde o jedinečné seskupení lidí kolem kostela i těch, kteří s ním sympatizují, a které spojuje zájem o chrámovou hudbu a skrze ni nacházejí cestu k Pánu. Sbor účinkuje téměř výhradně při bohoslužbách, což chápeme jako to nejvznešenější poslání. Příležitostně doprovázíme svým zpěvem i jiné události, které s životem farnosti souvisejí.

Repertoár sboru zahrnuje pestrou škálu liturgických skladeb od drobných kompozic až po středně náročné figurální mše všech období. Sbor si vychovává příští generaci zpěváků tím, že rodiče, kteří ve sboru zpívají, do něj přivádějí své děti již ve velmi útlém věku a z nich pak rostou další, většinou velmi dobří zpěváci a hudebníci. Tento model navíc lépe prohlubuje mezigenerační spolupráci, než zakládání speciálních uskupení "pro mladé". Zkoušky sboru probíhají dle domluvy, nyní většinou v pátek večer v 19:00 na faře v Klášterci, pod vedením varhaníka Petra Vlasatého.

Na níže uvedených odkazech si můžete si stáhnout a poslechnout v podání sboru některé skladby (záznam z bohoslužeb):

  1. F. X. Brixi: Missa in F
  2. J. Pavlica: Missa brevis
  3. Gloria Patri
  4. J. Arcadelt: Ave Maria
  5. Cum decore
  6. J. S Bach: Pán ať stále bývá s námi

Několikrát do roka probíhá nácvik sborových i orchestrálních skladeb samostatně jen s dětmi pod vedením Jany Kalousové. Děti tak mají příležitost získat důkladnější průpravu pro sborový zpěv a základy hlasové výchovy, na které není při společných zkouškách tolik času. Od roku 2013 bývá pro děti pořádán v létě o prázdninách týdenní farní hudebně duchovní tábor. S nacvičeným repertoárem pak děti vystupují při bohoslužbách v Klášterci i jinde. O Vánocích 2013 děti nacvičily vánoční dětskou mši od prof. Jaroslava Vodrážky, který ji sám doprovázel na varhany.

Na níže uvedených odkazech si můžete si stáhnout a poslechnout dvě skladby v podání kláštereckého dětského sboru (záznam z bohoslužeb):

  1. K Márii voláme
  2. Píseň sv. Františka
  3. Dětská mše prof. Jaroslava Vodrážky – video

Pro lidový zpěv tvoří základ Jednotný kancionál (používáme rozšířené vydání pro Olomouckou arcidiecézi a Ostravsko-opavskou diecézi), který dle potřeby doplňujeme místním "lístečkovým" repertoárem, pocházejícím většinou ze starých kancionálů. Při májových pobožnostech pak používáme původní staré kancionálky, které jsme získali jako vyřazené od sester na Hoře Matky Boží u Králík a které obsahují mnoho krásných mariánských písní s původním "jadrným" textem. Doplňujeme je Věncem nejkrásnějších písní k Matce Boží (obě vydání, častěji to z Prahy-Lhotky).

Při kláštereckém kostele nyní působí sedm varhaníků, kteří doprovázejí bohoslužby, pohřby i oba dva sbory. Ředitelem kůru (regenschori) je pan Petr Vlasatý. Kromě něj hraje při bohoslužbách zejména paní Stáňa Brůnová, která je varhanicí též v kapli sv. Dominika na Vitanově, a dále Lenka VlasatáJana KalousováKlára SkalickáJana Šilarová a Hana Brůnová, která v Klášterci doprovází pohřební bohoslužby a hraje též v kapli sv. Josefa v Pastvinách.


Prof. Jaroslav Vodrážka (14. 5. 1930 – 16. 4. 2019) byl kláštereckým varhaníkem od září 2013 až do své smrti. Byl nejen fenomenální varhanní improvizátor, ale především veliký eucharistický a mariánský ctitel. Svojí hrou na varhany nám tak dával možnost okusit Boží nádheru a radost skrze hudbu. Je nám ctí, že pan profesor prožil v naší farnosti závěr svého života. Zde si můžete poslechnout jeho improvizaci na závěr bohoslužby ze slavnosti Posvěcení našeho kostela dne 20. 10. 2013 a zde pak závěrečnou improvizaci, která volně zpracovává téma české státní hymny, při klášterecké pouti dne 31. 5. 2015. Ve videogalerii je pak několik dalších varhanních improvizací, zvláště doporučujeme improvizaci z Vánoc 2017Zde je ke stažení jeho úmrtní oznámení.

Českých Petrovicích je varhanicí paní Jana Vessová.

Varhany v kláštereckém kostele postavil v roce 1779 Kašpar Welzel, varhanář v Králíkách. V průběhu času varhany opravovali např. J. Španěl (1837), A. Španěl (1874), J. Hubička (1900), nebo B. Žloutek (1944). Při těchto opravách došlo k drobným úpravám v dispozici (Salicionál 8' místo původní Raschquinty 2x), doplnění pedálové spojky, či chromatizace spodní oktávy. Varhany prošly generální opravou v letech 2004–2008, kterou provedl varhanář I. Červinka z Jakubovic u Lanškrouna, při níž byly dodatečné úpravy odstraněny a nástroj byl uveden do relativně původního stavu (s přihlédnutím k možnostem varhanáře, finančních prostředků a požadavků farnosti a památkářů). V současné době mají varhany dva manuály a tuto dispozici:

I. manuál (C–c3, 45 tónů) II. manuál (C–c3, 45 tónů) Pedál (C–a, 18 tónů)
Portunal 8'
Quintadena 8'
Principal 4'
Octav 2'
Quint 1 1/2'
Sedecima 1'
Mixtura 3x
Copula 8'
Salicional 8'
Copula 4'
Principal 4'
Octava 2'
Subbas 16'
Octavbas 8'
Principalbas 4'
Manuálová spojka – mechanická přetahovací