Poslední rozloučení

Poslední rozloučení

Pohřeb a rozloučení s blízkým zesnulým je smutnou událostí, i když máme naději na vzkříšení a opětovné shledání. Kněz u pohřbu může přinést pozůstalým naději do smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt ranila. Pozůstalí by měli před pohřbem kněze navštívit. Účast kněze při pohřbu je vhodné zajistit co nejdříve po úmrtí, nejlépe dříve, než se stanoví termín s pohřební službou. Pohřeb se koná v kostele a poté přímo u hrobu.

Chcete, aby se za vašeho zemřelého nebo živého sloužila mše svatá?

Diář (kalendář volných mší svatých) se nachází v sakristii každého kostela, přijďte proto za knězem před anebo po mši domluvit s ním nejvhodnější termín v tom kostele, kde chcete, aby se mše svatá sloužila.