Klášterecká fotogalerie do konce roku 2022

Klášterecká fotogalerie do konce roku 2022

Fotogalerie

Na této stránce najdete fotografie z některých proběhlých událostí v naší farnosti. Pokud chcete přispět svými fotografiemi, zasílejte je po domluvě na adresu správce webu.

28. 8. 2022 – Loučení s panem farářem P. Jaroslavem Kolbabou (foto: Bořivoj Krejsa)

21. 8. 2022 – Duchovní obnova P. Anthony Saji VC (foto: Bořivoj Krejsa)

1. 5. 2022 – Mariánské procesí v Klášterci (foto: Kateřina Šilarová)

21. 11. 2021 – Biřmování v Klášterci (foto: Rostislav Bartoň)

27. 6. 2021 – První svaté přijímání v Klášterci (foto: Bořivoj Krejsa)

6. 6. 2021 – Průvod Božího Těla v Klášterci (foto: Bořivoj Krejsa)

8. 5. 2021 – Pohřeb P. Filipa M. Ant. Stajnera, spirituála Sdružení Anny B. Tomanové

23. 8. 2021 – Zpívání dětí v Klášterci

26. 7. 2020 – Loučení s panem farářem Mirosławem Fąsem MSF

25. 4. 2019 – pohřeb pana profesora Jaroslava Vodrážky (Praha-Strahov) – 1. část

25. 4. 2019 – pohřeb pana profesora Jaroslava Vodrážky (Praha-Strahov) – 2. část

10. 11. 2018 – Malé setkání přátel Aničky Tomanové (P. Jaroslav Kolbaba)

13. 1. 2018 – Farní pouť do Filipova a Jablonného v Podještědí

16. 9. 2017 – Farní pouť k Pražskému Jezulátku a ke hrobu sv. Ludmily

11. 6. 2017 – Pouť v Klášterci (foto: Peter Valovič)

10. 6. 2017 – Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové (foto: Peter Valovič)

1. 5. 2017 – Poutníci ze Žarošic

25. 3. 2017 – Připomínka 60. výročí úmrtí Anny B. Tomanové (foto:Peter Valovič)

5. 2. 2017 – Svatoblažejské požehnání

25. a 26. 12. 2016 – Zpívání o Vánocích (Chrámový i dětský sbor)

24. 12. 2016 – Koledování dětí z farnosti v kulturním domě v Pastvinách

30. 10. 2016 – Hudební vzpomínka na P. Františka Chaloupku

23. 10. 2016 – Biřmování v Klášterci (Mons. Jan Vokál)

17. 9. 2016 – Návštěva Mons. Athanasia Schneidera v Klášterci (foto: Peter Valovič)

17. 9. 2016 – Návštěva Mons. Athanasia Schneidera v Klášterci

13. – 21. 8. 2016 – Farní hudebně duchovní tábor

29. 5. 2016 – Boží Tělo v Klášterci

7. 11. 2015 – Setkání přátel A. B. Tomanové a opravy v kostele

19. 9. 2015 – Duchovní obnova s P. Willibaldem Zenkertem ORC

13. 6. 2015 – Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové

7. 6. 2015 – Slavnost Těla a Krve Páně v Klášterci

31. 5. 2015 – Klášterecká pouť ‎‎(provedení Pavlicovy mše)‎‎

3. 5. 2015 – Dubenec ‎– "Setkání s Aničkou"‎ – galerie paní Šimkové

3. 5. 2015 – Dubenec ‎– "Setkání s Aničkou"

2. – 5. 4. 2015 – Velikonoční Triduum

Vánoce 2014-15 v Klášterci

7. a 8. 11. 2014 – "Malé" setkání přátel Aničky Tomanové ‎‎(foto: Peter Valovič)

2. 11. 2014 – Hudební vzpomínka na P. Františka Chaloupku

19. a 20. 9. 2014 – Sv. Farář arský v Klášterci ‎‎(foto: Peter Valovič)‎‎

13. a 14. 9. 2014 – Návštěva kláštereckého dětského sboru ve Staré Turé na Slovensku

9. až 16. 8. 2014 – Farní hudebně duchovní tábor Slivice u Příbrami

12. 7. 2014 – Pouť řeckokatolické farnosti z Hradce Králové

21. 6. 2014 – Setkání přátel Aničky Tomanové ‎‎‎(foto: Peter Valovič)‎‎‎

5. 4. 2014 – Farní pouť k Pražskému Jezulátku

8. a 9. 11. 2013 – Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové

12. – 16. 8. 2013 – Farní hudebně duchovní tábor v Jeníkově

29. 6. 2013 – Poslední rozloučení s tetou Marií Staříkovou

8. 6. 2013 – Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové

2. 6. 2013 – První svaté přijímání

3. 4. 2013 – Vizitace otce biskupa Mons. Jana Vokála

15. – 17. 3. 2013 – Postní rekolekce

3. 2. 2013 – Farní kafe

5. 1. 2013 – Návštěva P. Stajnera v Poděbradech

Vánoce 2012–13

Vánoční koledování dětí 2012–13

9. 6. 2012 – Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v Klášterci

Velikonoční vigilie 2012

29. 12. 2011 – Návštěva P. Stajnera v Poděbradech

Vánoční koledování dětí v penzionu v Pastvinách 2011

Klášterecká pouť 2011

Velikonoce 2011 – příprava

Farní cyklovýlet 2010

Velikonoce 2010 – příprava kostela

17. 12. 2010 – Zpívání u stromečku

Vánoce 2009

24. 12. 2009 – Půlnoční v Klášterci a Žamberku

29. 6. 2008 – Oprava varhan a jejich opětovné vysvěcení

21. 8. 1999 – Pohřeb pana faráře P. Františka Halíka

80. léta – Výměna elektroinstalace a malování kostela