Ostatní kostely a kaple z Rokytnicka

Ostatní kostely a kaple z Rokytnicka

Kostely a kaple farnosti

Rokytnice v Orlických horách – farní kostel Všech svatých

Pouť se zde koná v neděli po slavnosti Všech svatých (1. 11.), posvícení třetí neděli v říjnu. Rokytnice v Orlických horách – kostel Nejsvětější Trojice

Kostel byl postavený Kryštofem Mauschwitzem původně jako protestantská modlitebna v goticko-renesančním slohu v letech 1600–03, v roce 1605 přistavěna věž. V letech 1721–34 zbarokizován, sakristie s kryptou přistavěna v roce 1821. Katolickým kostelem se stal v roce 1627 a do roku 1684 sloužil jako farní. Kostel je jednolodní s mohutnou věží na severní straně.

Portálový hlavní oltář z poloviny 17. století je raně barokní s obrazem Nejsvětější Trojice, v 19. století přemalován. Kromě barokní kazatelny ostatní cenný mobiliář již v kostele chybí. Na věži se nacházely dva zvony, které byly za první světové války rekvírovány. Ve druhé polovině 20. století kostel značně zchátral a teprve v posledních letech je postupně opravován.

Varhany postavil rokytnický varhanář Jan Jiří Španěl kolem roku 1783. Jde o mechanický zásuvkový nástroj. V letech 2012–16 byly varhany restaurovány Janem Karlem ze Sázavy u Žďáru nad Sázavou. Současná dispozice je tato:

I. Manuál (C–c3, 45 tónů) Pedál (C–a, 18 tónů)
Portunal 8'
Copula 8'
Copula 4'
Principal 4'
Flöte dolce 4'
Octav 2'
Rauschquint
Subbas 16'
Octavbas 8'

Rokytnice v Orlických horách – kaple sv. Anny

Barokní osmiboká kaple pochází z let 1722–23 a měla upomínat na roky neúrody a drahoty. Za císaře Josefa II. byla zrušena a sloužila jako seník. K její obnově došlo až roku 1852 a v devadesátých letech 20. století byla rekonstruována. Ve věži se nachází zvon. Bohoslužby se zde konají pouze v rámci Anenské pouti.
Panské Pole (Údolíčko) – kaple Panny Marie Královny

Kaple postavena místními obyvateli v šedesátých letech 19. století. Na přelomu tisíciletí byla kompletně obnovena a následně pořízen nový zvon. Kaple je ve vlastnictví města Rokytnice v Orlických horách. Památka Panny Marie Královny se koná 22. srpna, mše svatá se zde slaví v rámci Anenské pouti.

 

Rokytnice v Orlických horách (fara) – kaple sv. Pavla

Kapli v prostoru rokytnické fary vysvětil 12. 4. 2002 tehdejší královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka OP. Sv. Pavla si připomínáme 29. června.Rokytnice v Orlických horách – zámecká kaple sv. Petra a Pavla

Kaple je součástí zámku v Rokytnici a je v soukromém vlastnictví majitelů zámku. Její vznik se datuje kolem roku 1680 a ze stejné doby je i vybavení. Sv. Petra a Pavla si připomínáme 29. června.Rokytnice v Orlických horách – kaple sv. Antonína

Malá kaple u cesty směrem na Bartošovice. Bližší informace nejsou k dispozici. Bohoslužby se zde nekonají. Sv. Antonína si připomínáme 13. června.Dolní Rokytnice – kaple

Malá kaple při žluté turistické cestě na Žamberk. Bližší informace ani údaj o zasvěcení nejsou k dispozici. Bohoslužby se zde nekonají.
Rokytnice v Orlických horách, Kouty – kaple sv. Anny

Malá kaplička v lese u cesty v blízkosti Koutů. Uvnitř obrázky sv. Anny, Panny Marie a Pražského Jezulátka. Bohoslužby se zde nekonají, svátek sv. Anny připadá na 26. 7.
Bývalá farnost Pěčín (nyní Rokytnice v Orlických horách)

Pěčín – kostel Narození sv. Jana Křtitele

Původní kostel je zmiňován již ve 14. století. Současný postaven v letech 1727–29 za hraběte Jana Václava Bubna z Litic stavitelem J. Kumpertem. Kostel je jednolodní, obdélníkový s hranolovou věží v západním průčelí. Zařízení pochází z doby výstavby, některé části mobiliáře (boční oltáře, oltářní obraz J. Umlaufa) pocházejí z 19. století. Na věži se nacházejí dva zvony.

Posvícení se zde slaví první říjnovou neděli, slavnost Narození sv. Jana Křtitele připadá na 24. červen.

Zachovalá budova fary je v soukromém vlastnictví.

 
Varhany postavil Josef Paštika v roce 1907. Původně měly pneumatickou trakturu s barkerovou pákou, kterou v roce 1993 přestavěl J. Karel na mechanickou. Současná dispozice je tato:

I. Manuál (C–f3, 54 tónů) Pedál (C–d1, 27 tónů)
Principál 8'
Kryt 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Oktáva 4'
Roh 4'
Doublet 2 2/3' + 2'
Subbas 16'

Pedálová spojka

Pěčín – kaple sv. Jana Nepomuckého

Malá kaple u cesty směrem na Javornici. Kaple je v soukromém vlastnictví a bohoslužby se zde nekonají. Sv. Jana Nepomuckého si připomínáme 16. května.
Bývalá farnost Říčky (nyní Rokytnice v Orlických horách)

Říčky –  kostel Nejsvětější Trojice

Pozdně barokní kostel byl vystavěn v letech 1790–92, před tím zde stála dřevěná kaple z roku 1787. Kostel je jednolodní, obdélníkový s hranolovou věží v západním průčelí a dvouramennou kruchtou. Zařízení pochází z doby výstavby a kombinuje lidové prvky s barokním a klasicistním stylem. Křížová cesta je z 19 století. Zachoval se pouze zvon v sanktusové věžičce.

Budova fary je opravena a patří neziskové organizaci.

 Varhany postavila firma Rieger z Krnova v roce 1913 jako svůj 1879. opus. Byla přitom využita původní varhanní skříň od J. Španěla z Rokytnice z roku 1796. Mají kuželkovou vzdušnici a pneumatickou trakturu. Již několik desetiletí jsou v havarijním stavu. Současná dispozice je tato:

I. Manuál (C–f3, 54 tónů) Pedál (C–d1, 27 tónů)
Principál 8'
Kryt 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Octav 4'
Flétna 4'
Dolce 4'
Rauschquinta 2x
Subbas 16'
Violon 8'

Oktávová spojka
Pedálová spojka
Pevné kombinace P-MF-F

Bývalá farnost Nebeská Rybná (nyní Rokytnice v Orlických horách)

Nebeská Rybná – kostel sv. Filipa a Jakuba

Původní dřevěný kostelík byl z roku 1636. Kostel byl postavený v klasicistním slohu (v Orlických horách jako jediný) v letech 1846–57. Kostel je jednolodní s hranolovou věží v průčelí, které je zakončeno trojúhelníkovým štítem. Loď je plochostropá. Zařízení je pseudorenesanční ze 2. poloviny 19. století. Oltářní obraz sem byl přenesen z Rychnova nad Kněžnou. Levý boční oltář a křížová cesta pocházely z původního kostela. Obec byla před druhou světovou válkou hojně obydlená a i kostel je poměrně velký. Na věži je zachován jeden zvon. Ještě v šedesátých letech 20. století zde sídlil farář, který spravoval také sousední farnosti Říčky a Zdobnice. Poté ale kostel rychle zchátral, interiér byl částečně rozkraden a teprve v posledních letech dochází k jeho postupné obnově. Před kostelem stojí kamenné sochy sv. Filipa a Jakuba. Jejich svátek liturgicky slavíme 3. května.

 

Opravená budova fary je v soukromém vlastnictví.Varhany postavil rokytnický varhanář Jiří Španěl nejml. v roce 1861. Jde o dvoumanuálový mechanický nástroj se zásuvkovou vzdušnicí. Již několik desetiletí jsou v havarijním stavu, částečně vlivem vandalského poškození a částečně také pádem části stropu. Dispozice varhan je tato:

I. Manuál (C–f3, 54 tónů) II. Manuál (C–f3, 54 tónů) Pedál (C–c1, 25 tónů)
Principál 8'
Quintatön 8'
Salicional 8'
Octava 4'
Dulc. Flaut 4'
Superoctav 2'
Progressiv 3x
Copula 8'
Gamba 8'
Copula 4'
Principal 4'

Manuálová spojka
Subbas 16'
Principalbas 8'
Octavbas 4'

Souvlastní – filiální kaple Panny Marie Královny

Kaple byla postavena ve 20. letech 20. století. Nachází se zde starší zvon sv. Martin. V roce 2016 byla kaple obnovena. Slouží jako bohoslužebné místo pro bývalou farnost Nebeská Rybná. Památku Panny Marie Královny si připomínáme 22. srpna.

 

Souvlastní – kaple Panny Marie

Malá kaple vedle cesty směrem na Souvlastní. Bližší informace nejsou k dispozici. Bohoslužby se zde nekonají.

Bývalá farnost Kačerov (nyní Rokytnice v Orlických horách)

Kačerov –  kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

První dřevěný kostel (kaple) stál v údolí (dnes kamenný kříž proti mlýnu) již před rokem 1556 (1449). Původní kaple je připomínána v roce 1626, následně byl postaven barokní dřevěný kostel na dnešním místě v letech 1683–84. Ten vyhořel po zásahu blesku v roce 1794. Nový pozdně barokní kostel byl vystavěn v letech 1796–98 pravděpodobně A. Kermerem. Kostel je jednolodní s hranolovou věží v průčelí. Loď je plochostropá. Zařízení je pozdně barokní z konce 18. století. Zdejší kostel v okolí vnímán také jako poutní. Před druhou světovou válkou byl Kačerov hustě osídlen, nyní má tři stále obyvatele. Kolem kostela se nachází hřbitov, kolem nějž stály sochy z poloviny 19. století, dnes většinou zničené nebo rozkradené. Ve věži visí jeden zvon. V posledních letech probíhají postupné opravy kostela. Poutní slavnost sv. Kateřiny se v církvi slaví 25. listopadu.

Za kostelem přes místní komunikaci se nacházela budova fary, která byla v 70. letech 20. století neodborně přestavěna. V poslední době již byla v dezolátním stavu a v létě 2022 byla zbořena. Na pozemku, který již není majetkem církve, by měl být postaven srub.Varhany postavil místní mlynářský mistr a varhanář Wenzel Kunz st. v roce 1802. Jde o dvoumanuálový mechanický nástroj se zásuvkovou vzdušnicí, který byl ve své době vysoce ceněn. Dnes je bohužel již několik desetiletí v dezolátním stavu, část píšťalového fondu zcela chybí, část je poškozena nebo jen vysazena vedle varhan. Přibližná dispozice varhan je tato:

I. Manuál (C–c3, 45 tónů) II. Manuál (C–c3, 45 tónů) Pedál (C–a, 18 tónů)
Principal 8'
Portunál 8'
Principal 4'
Flétna min. 4'
Superoktáva 2'
Rausch 2x 1 1/2'
Mixtura 3x 1'
Cymbel 4x
Flétna maj. 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Copula 4'
Principal 4'
Flétna min. 4'
Subbas 16'
Oktávbas 8'
Quintbas 6'
Principal 4'

Kunčina Ves – filiální kaple sv. Anny

Novogotická kaple postavena v roce 1866. Jde o centrální stavbu na křížovém půdoryse s pětiboce uzavřeným presbytářem. Centrální část je zaklenuta žebrovou klenbou. Uvnitř se nachází nekompletní oltář s křížem a sochami Panny Marie a sv. Anny. V kapli je i kůr, ale bez varhan. Původně zde stály varhany Georga Spaniela ml. z roku 1867, ale po druhé světové válce se ztratily. Nyní je kaple ve vlastnictví obce Zdobnice. Památku sv. Anny slavíme 26. července.

 

 

Kačerov – kaple Panny Marie

Malá kaple vedle cesty směrem na Uhřínov pochází z roku 1858. Bližší informace nejsou k dispozici. Bohoslužby se zde nekonají.
Bývalá farnost Zdobnice (nyní Rokytnice v Orlických horách)

Zdobnice – kostel Krista Dobrého Pastýře

Klasicistní kostel postavil v letech 1788–89 zedník J. Schubert. Kostel je jednolodní s hranolovou věží v průčelí. Loď je plochostropá, v její západní části se nachází trojramenná kruchta. Zařízení je klasicistní z doby výstavby, některé části mobiliáře jsou novogotické z let 1860–63, stejně jako boční oltáře z let 1857 a 1867 s obrazy Ad. Russe. Zvony se z důvodu válečné rekvizice nedochovaly. Ve druhé polovině 20. století kostel zchátral a pro zajištění oprav jej v uplynulých letech převzala obec Zdobnice. Od té doby je kostel postupně obnovován.

Posvícení se zde slaví 22. listopadu (kostel byl posvěcen 22. 11. 1789) a poutní slavnost o čtvrté neděli velikonoční.

 

Budova fary před kostelem je v dezolátním stavu a je v soukromém vlastnictví.

 

Varhany postavil pravděpodobně králický varhanář K. Welzel v roce 1789. Jde o dvoumanuálový mechanický nástroj se zásuvkovou vzdušnicí, který má však oproti zvyklostem přehozené manuály. V letech 1848, 1873 a 1927 byla upravována dispozice v duchu doby (J. Španěl, A. Španěl, V. Poláček). Dnes je bohužel již několik desetiletí v dezolátním stavu. Dispozice varhan je tato:

I. Manuál (C–c3, 45 tónů) II. Manuál (C–c3, 45 tónů) Pedál (C–a, 18 tónů)
Principal 8'
Flöte 8'
Kvintadena 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Aeolina 8'
Oktáva 4'
Fugara 4'
Quinta 2 2/3'
Superoktáva 2'
Flétna lesní 2'
Mixtura 1 2/3'
Princ. houslový 8'
Copula 8'
Copula 4'
Nasard flöte 2 2/3'
Superoktáva 2'
Cymbál 3x

Manuálová spojka
Subbas 16'
Oktávbas 8'
Cello 8'
Principalbas 4'
Quinta 2 2/3'
Superoktávbas 2'

Kunštátská kaple – kaple Navštívení Panny Marie

Postavena na hřebeni Orlických hor v letech 1670–71. Původně byla barokní, přestavována v letech 1831 a 1869. Je kruhovitého půdorysu s kuželovou střechou. Uvnitř torzo původního vybavení a socha Piety z roku 1671. Svátek Navštívení Panny Marie si připomínáme 31. května (původně 2. července) a bohoslužba se zde koná o svátku sv. Cyrila a Metoděje.

 

Zdobnice – kaple sv. Anny (s křížovou cestou)

Malá kaple vedle cesty směrem na Říčky. Vedle kaple jsou kamenná zastavení křížové cesty. Kaple je v majetku obce Zdobnice a v posledních letech byla kompletně obnovena. Bohoslužby se zde nekonají. Památka sv. Anny je 26. července.Zdobnice – kaple Panny Marie Pomocné se studánkou

Kaple zřejmě pochází ze 16. století. Zprvu jen obraz vztyčený u studánky s léčivou vodou, s votivními obrazy na okolních stromech. Na počátku 20. století byla kaple přestavěna a opravena a 3. října 1909 byla vysvěcena. Nyní se nachází ve špatném stavebně technickém stavu. Pozemek s kaplí patří Lesům ČR. Bohoslužby se zde nekonají. Památka Panny Marie, Matky ustavičné pomoci připadá na 27. červen.

 

Zdobnice – kaple sv. Anny

Malá kaple poblíž centra obce blízko začátku vleku Swoboda. Otevřená, prázdná, ve stropě je díra, ve špatném stavebně technickém stavu. Kaple je jako dřevěná zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1840. Pozemek s kaplí patří Lesům ČR. Bohoslužby se zde nekonají, liturgicky se sv. Anna připomíná 26. července.
Na území našich farností se nacházelo také několik kaplí, které již v průběhu let zanikly. Nabízíme odkaz na přehled a informace o nich: Rokytnice v Orlických horách a Zdobnice.