O farnosti Klášterec

O farnosti Klášterec

O farnosti

Farnost Klášterec nad Orlicí je malou farností Královéhradecké diecéze, vikariát Žamberk. Osobou pana faráře je spojena s farnostmi Kunvald a Rokytnice v Orlických horách.

Farnost Klášterec nad Orlicí zahrnuje tyto obce:

 • obec Klášterec nad Orlicí s jeho místními částmi Lhotka, Zbudov, Čihák a Jedlina
 • obec Pastviny s místní částí Vitanov
 • obec České Petrovice – do 31. 12. 2005 samostatná farnost

Na území farnosti se nacházejí tyto kostely a kaple:

 • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí
 • Filiální kaple sv. Dominika v Pastvinách–Vitanově
 • Filiální kaple sv. Josefa v Pastvinách
 • Filiální kaple sv. Jana a Pavla na Jedlině
 • Filiální kaple Panny Marie Růžencové v Pastvinách – u přehrady
 • Hřbitovní kaple sv. Františka z Assisi v Klášterci nad Orlicí
 • Filiální (bývalý farní) kostel sv. Petra a Pavla v Českých Petrovicích
 • Filiální kaple sv. Anny na Čiháku (dříve ve farnosti České Petrovice)
 • Filiální kaple Nanebevzetí Panny Marie na Adamu (dříve ve farnosti České Petrovice)

Na území farnosti bydlí 1297 osob, z toho se 267 hlásí k Římskokatolické církvi (podle sčítání lidu z r. 2011). Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb je v Klášterci cca 70 osob a v Českých Petrovicích cca 25.