Pastorační a ekonomická rada

Pastorační a ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti. Její složení za farnost Kunvald je následující:

Ekonomická rada Kunvaldu v Čechách


Václav Bílek


P. Jakub Brabenec


Jaroslav Flekr


Lukáš Šejnoha


Miroslav Toman

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Její postavení upravuje kánon 536 CIC. V Kunvaldu byla ustanovena dne 30. 4. 2023 na dva roky a má toto složení:

Pastorační rada Kunvaldu v Čechách


P. Jakub Brabenec


Jaroslav Flekr


Anežka Flekrová


Miroslav Toman


Petra Zářecká