Kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů, České Petrovice

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů, České Petrovice

Barokní kostel z let 1732–34. Jednolodní, obdélníkový s půlkruhově uzavřeným presbytářem, čtvercovou sakristií na jižní straně a hranolovou věží před západním průčelím. Stěny členěny segmentovými okny, presbytář klenut valeně s lunetami na pilastrech. Loď uzavřena zrcadlovým stropem s freskou Předání klíčů a Obrácení Šavlova, asi ze 3. čtvrtiny 18. století.
Barokní oltáře pocházejí ze 30. až 40. let 18. století. Hlavní oltář má formu Kalvárie, kde na hoře z obláčků stojí kříž, pod ním andílci s odznaky umučení, pod křížem koule a pod ní mitra s klíči, po stranách pak berla a dvojitý kříž. Sochy svatých apoštolů Petra a Pavla se nacházejí na brankách po stranách oltáře. Původní historická mřížka byla bohužel necitlivě odstraněna v roce 1999. Na zdi jsou sochy Panny Marie a sv. Josefa. Levý boční oltář Nanebevzetí Panny Marie s drobnými sochami od stejného autora, který vytvořil hlavní oltář, a obrazem od J. Umlaufa z r. 1893. Pravý boční oltář sv. Anny je ze stejné doby, ale od jiného řezbáře. Ikonograficky je velmi zajímavý – na perdele řezba Dušiček v očistci, v nástavci řezba Apoteózy sv. Jana Nepomuckého a obraz od J. Umlaufa z r. 1893. Kazatelna je barokní ze 40. let 18. století.

 

Nejbližší události v místě (rozmezí od 19.5. do 29.5.2024)

Den Čas Druh intence
středa
22.5.
18:00 Mše svatá ( volná intence )
středa
29.5.
18:00 Mše svatá ( volná intence )

Místo uskutečnění

N 50°7.36508', E 16°35.70750'

Sdílejte info