O farnosti Rokytnice

O farnosti Rokytnice

O farnosti

Farnost Rokytnice v Orlických horách je farností Královéhradecké diecéze, vikariát Rychnov nad Kněžnou. Osobou pana faráře je spojena s farnostmi Kunvald a Klášterec nad Orlicí.

Farnost Rokytnice v Orlických horách zahrnuje tyto obce:

 • město Rokytnice v Orlických horách s místními částmi Horní Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Dolní Rokytnice a Panské Pole
 • obec Pěčín (dříve samostatná farnost)
 • obec Říčky v Orlických horách (dříve samostatná farnost)
 • obec Nebeská Rybná (dříve samostatná farnost), nyní část Rokytnice, s osadou Hamernice a zaniklou osadou Popelov
 • obec Zdobnice–Souvlastní (dříve součást farnosti Nebeská Rybná) se zaniklou osadou Kolava
 • obec Zdobnice–Kačerov (dříve samostatná farnost)
 • obec Zdobnice–Kunčina Ves (dříve součást farnosti Kačerov)
 • obec Zdobnice (dříve samostatná farnost) s místními částmi Zdobnička a Čertův Důl

Na území farnosti se nacházejí tyto kostely a kaple:

 • Farní kostel Všech svatých v Rokytnici v Orlických horách
 • Filiální kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách
 • Filiální kaple sv. Anny v Rokytnici v Orlických horách
 • Filiální kaple Panny Marie Královny v Údolíčku – Panské Pole
 • Filiální kaplička sv. Antonína v Rokytnici v Orlických horách
 • Zámecká kaple sv. Petra a Pavla na zámku v Rokytnici v Orlických horách
 • Kaple sv. Pavla na faře v Rokytnici v Orlických horách
 • Filiální kaple v Dolní Rokytnici
 • Filiální kaple sv. Anny u Koutů v Rokytnici v Orlických horách
 • Filiální (bývalý farní) kostel sv. Jana Křtitele v Pěčíně
 • Filiální kaple sv. Jana Nepomuckého v Pěčíně (dříve ve farnosti Pěčín)
 • Filiální (bývalý farní) kostel Nejsvětější Trojice v Říčkách v Orlických horách
 • Filiální (bývalý farní) kostel sv. Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné
 • Filiální kaple Panny Marie Královny v Souvlastní (dříve ve farnosti Nebeská Rybná)
 • Filiální kaple Panny Marie v Souvlastní (dříve ve farnosti Nebeská Rybná)
 • Filiální (bývalý farní) kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Kačerově
 • Filiální kaple sv. Anny v Kunčině Vsi (dříve ve farnosti Kačerov)
 • Filiální kaple v Kačerově (dříve ve farnosti Kačerov)
 • Filiální (bývalý farní) kostel Dobrého Pastýře ve Zdobnici
 • Filiální kaple Navštívení Panny Marie – Kunštátská kaple (dříve ve farnosti Zdobnice)
 • Filiální kaple sv. Anny ve Zdobnici (dříve ve farnosti Zdobnice)
 • Filiální kaple Panny Marie Pomocné ve Zdobnici (dříve ve farnosti Zdobnice)
 • Filiální kaple sv. Anny ve Zdobnici (dříve ve farnosti Zdobnice)
 • …a také několik kaplí zaniklých (RokytniceZdobnice)

Na území farnosti bydlí 2805 osob, z toho se 668 hlásí k Římskokatolické církvi (podle sčítání lidu z r. 2001). Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb v Rokytnici je asi 85 lidí, v Pěčíně asi 25.