Plán na rok 2023

PLÁN NA TENTO ROK

červen
 • 24.6.  od 15h se bude konat slavnostní průvod v Klášterci (od sokolovny ke škole) k výročí 100 let místní školy
 • 26.6.  od 18h - poutní mše na JEDLINĚ
červenec
 • 2.7.  od 14h - poutní slavnost - ČESKÉ PETROVICE - kostel sv. Petra a Pavla
 • 2.7.  od 11h - poutní slavnost - ROKYTNICE - zámecký kostel Nejsvětější Trojice
 • 5.7.  ve 12h se bude konat každoroční poutní mše v KUNŠTÁTSKÉ KAPLI
 • 5.7.  od 17h - Zámecký kostel v Rokytnici - koncert - MARTIN STREJC (výtěžek koncertu jde na opravu kostela v Nebeské Rybné)
 • 9.7.  od 16h se bude konat v Kunvaldu společné FARNÍ ODPOLEDNE
 • 15.7.  od 14h - poutní mše svatá - KAČEROV
 • 17.7.  Dne 17.7.2023 od 17:00 proběhne žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého v Rokytnici Na Špici.
 • 25.7.  od 18h - poutní mše svatá na ČIHÁKU
 • 26.7.  od 17h poutní mše - kaple sv. Anny v Rokytnici
 • 26.7.  od 10h - mše svatá - v němčině s německými rodáky - farní kostel Všech svatých v Rokytnici - hl. koncelebrant o. Karel Moravec
 • 27.7.  od 14h - poutní mše na ANENSKÉM VRCHU
 • 30.7.  od 15h - poutní mše - HADINEC
srpen
 • 8.8.  od 18h - poutní mše - VÍTANOV
 • 12.8.  Pouť z ROKYTNICE do NERATOVA - od 13h poutní slavnost v Neratově v kostele Nanebevzetí Panny Marie
 • 16.8.  od 18h - poutní mše - kaple NPM na ADAMU - České Petrovice
 • 21.8.- 26. 8. se bude konat - Františkánská zkušenost - fara Rokytnice (ora et labora et lude :-)
 • 27.8.  Dne 27.8.2023 bude od 15:00 farní odpoledne v Rokytnici na faře
září
 • 7.9.  od 19:30 se bude v Kunvaldu na faře konat pastorační rada farností KUNVALD-KLÁŠTEREC
 • 9.9.  od 14h se bude konat poutní mše svatá v Kapli Panny Marie na dolním Kunvaldě
říjen
 • 8.10.

  se od 15h uskuteční poutní mše svatá v kapli PM v Zaječinách

 • 15.10.  se od 10:30 uskuteční posvícení v kostele v Klášterci nad Orlicí.
 • 15.10.  Zveme vás na svatohubertskou poutní slavnost od 14h do kostela sv. Jiří v Kunvaldě
listopad
 • 11.11.  se bude konat v Klášterci nad Orlicí setkání přátel Aničky Tomanové. v 10h bude společná mše svatá a pak pobožnost na hřbitově u hrobu Aničky.
 • 18.11.  se bude konat pouť do Prahy k Pražskému Jezulátku a do Břevnovského kláštera
 • 25.11.  se bude konat v Hradci Králové diecézní setkání mládeže
prosinec
 • 9.12.  se bude od 9h konat Adventní duchovní obnova v Rokytnici v Orlických horách.
 • 17.12.  se bude od 17h konat v Rokytnici ve farním kostele Všech Svatých Jurkovičova hra s jesličkami.
 • 27.12.  se bude od 18h v kostele sv. Petra a Pavla v Českých Petrovicích konat koncert skupiny ŠESTET