Ministranti v Klášterci

Ministranti v Klášterci

Ministranti

Klášterecký kostel se vždy vyznačoval slavnostní liturgií s početnou asistencí; ještě v devadesátých letech minulého století počet ministrantů u oltáře běžně překračoval dvacítku.

Služba ministranta má nezastupitelné místo ve formaci budoucích kněží. Proto by měl každý chlapec po určitou dobu přisluhovat u oltáře, aby mohl poznat krásu liturgie zblízka a byl připraven, pokud si ho Pán povolá, aby se mu zcela odevzdal pro vznešenou službu oltáře v kněžském povolání.

Všichni chlapci jsou tedy zváni k ministrování. Pro slavnostní bohoslužby je zároveň početná asistence ministrantů nezbytná.

O ministranty v naší farnosti pečuje David Kalous ve spolupráci s panem farářem.

Ministranti se také navzájem domlouvají na zajištění asistence ve všední dny, aby nebyl pan farář u oltáře sám:

  • 1. pátek v měsíci: všichni
  • 2. pátek v měsíci: David Kalous + František
  • 3. pátek v měsíci: Josef Bříza, Adam Šilar
  • 4. pátek v měsíci: Jakub Pachel, Jiří Pachel
  • 5. pátek v měsíci: všichni

David Kalous
Martin Skalický
Martin Sykáček
Josef Bříza
Adam Šilar
Ondřej Vlasatý
Jakub Pachel
Jiří Pachel
František Kalous
Jan Kalous

Modlitba ministranta přede mší svatou

Pane Ježíši, chci Ti zbožně, pozorně a s radostí sloužit. Pomáhej mi, abych ani na chvíli nezapomněl na to, že jsi s námi. Panno Maria, vyprošuji si Tvoji pomoc! Amen.

Modlitba ministranta po mši svaté

Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsem mohl sloužit u Tvého oltáře. Dej, ať mé přátelství s Tebou nepřeruší žádný hřích, ať svým chování u oltáře, doma i mezi lidmi svědčím o Tobě. Amen.

Modlitba hodného ministranta před odchodem z kostela

Děkuji Ti, Pane Ježíši, že jsem mohl sloužit při Tvé oběti a přijmout Tvé svaté Tělo! Dej mně a mým kamarádům milost, abychom si vážili své čestné služby a abychom ji vykonávali vždy radostně, zbožně a pečlivě. Dej, abychom se ve službě Tobě stále zdokonalovali a v ní rostli. Povolej některé z nás až ke službě nejvyšší, ke kněžství. Prosím Tě, dobrý Pane Ježíši, za své rodiče a sourozence, za Svatého Otce, za lidi nemocné, za děti ve světě, které mají hlad, a za ty, které Tě ještě nemohly poznat. Smiluj se také nad zemřelými a odpusť jim jejich hříchy, vždyť Ty jsi dobrotivý a milosrdný. Vezmi nás všechny do svého království, Pane Ježíši, zase přijdu k Tvému Svatostánku. Amen.