O farnosti

O farnosti

O farnosti

Farnost Kunvald v Čechách je malou farností Královéhradecké diecéze, vikariát Žamberk. Osobou pana faráře je spojena s farnostmi Klášterec nad Orlicí a Rokytnice v Orlických horách.

Farnost Kunvald v Čechách zahrnuje tyto obce:

 • městys Kunvald s jeho místními částmi Končiny, Zaječiny, Kunačice, Bubnov, Záhory, Přední Důl a Zadní Důl

Na území farnosti se nacházejí tyto kostely a kaple:

 • Farní kostel sv. Jiří v Kunvaldu
 • Filiální kaple Narození Panny Marie
  na Dolním Kunvaldu
 • Filiální kaple Panny Marie Růžencové v Zaječinách
 • Filiální kaple Panny Marie v Kunačicích – u Hladové Vody
 • Filiální kaple bez zasvěcení v Bubnově u cesty
 • Filiální kaple bez zasvěcení v Bubnově na rozcestí
 • Kaplička v Kunačicích – u cesty z Kunvaldu
 • …a také zaniklá kaple v Zaječinách

Na území farnosti bydlí 1045 osob, z toho se 197 hlásí k Římskokatolické církvi (podle sčítání lidu z r. 2011). Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb je v Kunvaldu cca 35 osob.