Péče o kostel

Péče o kostel

Udržování kostela v pořádku a vždy krásně ozdobeného, aby byl důstojným místem pro přebývání našeho Spasitele ve Svatostánku i slavení jeho Nejsvětější oběti, vyžaduje velkou péči mnoha farníků. Kromě bohoslužeb a modlitebních setkání, je kostel otevřen pro soukromou modlitbu denně, alespoň v předsíňce. Je velmi záslužné, když pečujeme o krásu našeho kostela. Častou návštěvou Krista ve Svatostánku ale též musíme pečovat o krásu chrámu naší duše.

Péče o kostel zahrnuje především kostelnickou službu, otevírání kostela, květinovou výzdobu, úklid a provádění oprav. Všem, kdo takto o kostel pečují patří veliké díky a pamatujeme na ně také v modlitbách, zejména při slavnosti výročí posvěcení kostela, kdy také prosíme za duše dobrodinců našeho kostela, které již Pán povolal k sobě.