Filmy, audio a tisk

Filmy, audio a tisk

Anna Bohuslava Tomanová – filmy, audio a tisk

V posledních letech vzniklo o Aničce několik filmových dokumentů. V roce 2003 se jí věnoval pořad České televize Cesty víry. Existují filmové záznamy ze setkání a konečně na podzim 2014 vytvořila svůj filmový dokument společnost Orfilm, o který se zasloužil pan Jaroslav Šilar. Další postupně přibývají. Jelikož jsou některé tyto filmy volně k dispozici na internetu, vkládáme je v odkaze na původní umístění i na náš web.

Texty

Článek Dr. Radomíra Malého o Aničce Tomanové v časopise Immaculata

Článek v Orlickém deníku – o setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové z 8. 11. 2014 (otištěno 10. 11. 2014)

Článek v Orlickém deníku o premiéře filmového dokumentu Chudobka Bílého Krále – externí odkaz

Článek v Orlickém deníku – pozvánka na setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v roce 2015 (otištěno 11. 6. 2015).

Článek v Orlickém deníku – informace o premiéře filmového dokumentu Znamení Kříže.

* Dvěma obsáhlými články se Aničce Tomanové věnuje v prvních dvou číslech roku 2017 časopis Apoštol Božího Milosrdenství vydávaný otci Pallotiny ze Slavkovic u Žďáru nad Sázavou.

Plakátky ze setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové: 20122013201420152016 červen a listopad20172018201920212022.

* V září 2013 vyšel článek o Aničce také v bulvárním plátku Aha. Předseda Sdružení Petr Vlasatý poskytl na žádost redaktorů do tohoto článku informaci o tehdy zahájeném přípravném řízení budoucího beatifikačního procesu a text své odpovědi měl možnost autorizovat. Celý článek jako celek nevyzníval pro Aničku negativně, i když obsahuje některé nepřesnosti a zjednodušení, částečně pochopitelné s ohledem na skupinu čtenářů, kteří o křesťanství většinou téměř nic nevědí. Poskytnutí informace bylo vedeno dobrou vírou zpřístupnit povědomí o Aničce i skupině lidí, kteří by se o ní jinak nedověděli. Domníváme se, že svědectví jejího života je výmluvné a inspirující pro všechny. Na internetu se ale článek bohužel objevil v těsném sousedství různých jiných článků zahrnujících věštění, ezoteriku a jiné ohavnosti, které jsou v přímém rozporu s katolickou vírou. Mimo jiné také proto se od jakékoliv další spolupráce s tímto médiem Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové distancuje. Bohužel v srpnu 2016 vyšel v tomto plátku další článek, který už obsahuje věcné chyby a hlavně absolutně překrucuje realitu Aniččiných charismat. Oba články byly soukromou iniciativou paní Dany Jedličkové ze Žamberka, která není členkou Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, není jakkoliv oprávněná jeho jménem jednat a svou iniciativou jméno Aničky pouze poškozuje.

Audio

* Pořad Kríže iných brala na svoje plecia – hodinový pořad o cestě slovenských poutníků do Klášterce ke hrobu Aničky Tomanové, která se uskutečnila v sobotu 9. 9. 2017. Tento pořad odvysílalo slovenské katolické rádio Lumen v pátek 15. 9. 2017. Pořád lze stáhnout v mp3 formátu, případně on-line poslouchat na této stránce (nutno najít pořad z 15. 9. 2017).

Pořad Českého rozhlasu "Česko – země neznámá" – ve čtvrtek 31. 3. 2016 odvysílal Český rozhlas Pardubice reportáž o Klášterci nad Orlicí. Kromě našeho farního kostela Nejsvětější Trojice je v doprovodném textu na internetu věnována pozornost i Aničce Tomanové. V pořadu vystupuje náš farník a ministrant, pan David Kalous.

Pořad Rádia Proglas – Královéhradecká diecéze v proměnách času – diecézní světci a patroni (zmíněna je též Anička Tomanová) – vysíláno v říjnu 2014

Pořad Rádia Proglas – Dotýkání světla věnovaný Aničce Tomanové. Vysílal se v listopadu 2013

Vzpomínky P. Emila Steckera na Aničku Tomanovou – audio záznam

Svědectví P. Josefa – záznam TV-MIS

Video

Ve čtvrtek 25. 2. 2016 odvysílala Česká televize v rámci pořadu Gejzír reportáž o Aničce Tomanové. Shlédnout ji můžete zde.

V úterý 20. 10. odvysílala televize NOVA v rámci magazínu Víkend reportáž o Aničce Tomanové. Tento pořad byl po dobu dvou týdnů volně dostupný na internetu k přehrání zde. Nyní je k dispozici v TV archivu na serveru voyo.cz, kde ale nejsou k dispozici všechny reportáže (dostupnost reportáže o Aničce neověřena) a vyžaduje se přihlášení k vytvořenému účtu, který je zpoplatněn.