Kostel svatého Jiří

Kostel svatého Jiří

Farní kostel sv. Jiří

Kostel byl postavený r. 1606 nebo 1616 opodál staršího kostela ze 14. století. Roku 1746 byl barokně přestavěn a r. 1775 obnoven. V roce 1831 byla přistavěna přední část lodi s věží, která byla zvýšena v letech 1900–1901. Jde o prostý, pozdně barokní jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží nad průčelím. Presbytář sklenut valeně s lunetami, loď plochostropá.

 

Nástěnné malby L. Nejedlého z N. Bydžova z r. 1891. Zařízení kostela je pozdně rokokové z poslední čtvrti 18. století. Hlavní oltář rámový, s pozdně barokními sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha, snad od A. Cyriáka ze Žamberka, který je autorem i bočních oltářů. Obraz sv. Jiří z r. 1783 od vídeňského ak. malíře J. Greippela. Kazatelna byla rokoková z r. 1783, která byla v devadesátých letech během rekonstrukce a "modernizace" z kostela bohužel vyhozena. Křížová cesta od J. Greippela pochází z let 1779–80. Řezby od Purgra z Grödenu pocházejí z roku 1883.

Varhany ve farním kostele sv. Jiří v Kunvaldu postavili v roce 1902 bratři Paštikové z Prahy. Šlo o dvoumanuálový pneumatický nástroj s Barkerovou pákou. V roce 1992 byl nástroj pádem malíře do píšťaliště značně poškozen. Opravu prováděla firma Chorus Zdíkov, která se snažila nástroj přestavět na mechanickou trakturu. Po několika letech provozu jsou s varhanami stále potíže některé části nehrají. Pedál je v současné době odpojen a probíhají přípravné práce pro celkovou obnovu nástroje. Původní varhany (I/9) postavil Josef Streussel v roce 1763, další v roce 1834 rokytnický varhanář (pravděpodobně J. Španěl). Z něj se dochovala jen prospektová část varhanní skříně v zábradlí kůru. Současná dispozice je následující:

I. Manuál (C–f3, 54 tónů) II. Manuál (C–f3, 54 tónů) Pedál (C–d1, 27 tónů)
Principál 8'
Flauta dutá 8'
Kryt 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Octava 4'
Flauta 4'
Mixtura 2 2/3'

Spojky II/I, I/P, II/P
Kryt líbezný 8'
Roh kamzíkový 8'
Aeoline 8'
Flauta příčná 4'
Subbas 16'
Violon 16'
Cello 8'