Modlitba

Modlitba

Anna Bohuslava Tomanová – modlitba

Oficiální modlitba za blahořečení Anny Bohuslavy Tomanové
se schválením diecézního biskupa Mons. Jana Vokála

Pane Ježíši Kriste, přítomný v Nejsvětější Svátosti oltářní, uděl nám na přímluvu své služebnice Anny Bohuslavy – pro její lásku k Tobě, k Panně Marii a ke svátosti kněžství – nová duchovní povolání.

Oslav její jméno tím, že nám na její přímluvu udělíš milost ..............., o kterou Tě s důvěrou nyní prosíme, a dej, aby tato pokorná služebnice byla jednou zařazena do společenství svatých. Jenž žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.