Chrámová hudba v Kunvaldu

Chrámová hudba v Kunvaldu

Chrámová hudba

Kunvaldu je varhaníkem pan Miroslav Toman, který zajišťuje doprovod bohoslužeb ve spolupráci s varhaníky z Klášterce – Janou Šilarovou, Lenkou Vlasatou, Stáňou Brůnovou a Petrem Vlasatým.

Varhany ve farním kostele sv. Jiří v Kunvaldu postavili v roce 1902 bratři Paštikové z Prahy. Šlo o dvoumanuálový pneumatický nástroj s Barkerovou pákou. V roce 1992 byl nástroj pádem malíře do píšťaliště značně poškozen. Opravu prováděla firma Chorus Zdíkov, která se snažila nástroj přestavět na mechanickou trakturu. Po několika letech provozu jsou s varhanami stále potíže některé části nehrají. Pedál je v současné době odpojen a probíhají přípravné práce pro celkovou obnovu nástroje. Původní varhany (I/9) postavil Josef Streussel v roce 1763, další v roce 1834 rokytnický varhanář (pravděpodobně J. Španěl). Z něj se dochovala jen prospektová část varhanní skříně v zábradlí kůru. Současná dispozice je následující:

I. Manuál (C–f3, 54 tónů) II. Manuál (C–f3, 54 tónů) Pedál (C–d1, 27 tónů)
Principál 8'
Flauta dutá 8'
Kryt 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Octava 4'
Flauta 4'
Mixtura 2 2/3'

Spojky II/I, I/P, II/P
Kryt líbezný 8'
Roh kamzíkový 8'
Aeoline 8'
Flauta příčná 4'
Subbas 16'
Violon 16'
Cello 8'