Kněží působící v Rokytnici

Kněží působící v Rokytnici

Rokytničtí kněží

Jména rokytnických kněží bychom rádi časem doplnili podle farní kroniky. Zatím uvádíme jejich přehled v posledních letech podle dostupných zdrojů.

P. Josef Dostál (1968–1985) -narozen 12. 1. 1922 , zemřel 6. 6. 1985

P. Pavel Rousek(1988–1990)

Pavel Rousek se vyučil zámečníkem a poté vystudoval střední průmyslovou školu strojní. Po šesti letech aktivit ve farním společenství mládeže vstoupil roku 1975 do litoměřického kněžského semináře, teologické studium však musel v letech 1977 až 1979 přerušit kvůli základní vojenské službě. Dne 25. června 1982 přijal v Hradci Králové kněžské svěcení a pak byl do roku 1984 farním vikářem v Pardubicích. Následně působil postupně v Pilníkově, v roce 1986 přibližně půl roku v Hněvčevsi a poté v Mlázovicích. V únoru 1988 se stal administrátorem v Rokytnici v Orlických horách, odkud také excurrendo spravoval farnosti Neratov, Orlické Záhoří, Říčky, Nebeská Rybná, Zdobnice, Kačerov, Bělá a Pěčín, a v dubnu 1990 byl přeložen do Červeného Kostelce

Roku 1992 založil Diecézní centrum života mládeže Vesmír v Jedlové v Orlických horách a pak jej čtrnáct let vedl, a to od června 1993 jako farář farnosti Deštné v Orlických horách, na jejímž území se centrum nachází. V roce 2006 byl jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli a vzápětí odjel na devítiměsíční kurs do Centra spirituality společenství Hnutí fokoláre v italském Loppianu. Po návratu z Itálie se v roce 2007 stal farářem ve Vysokém Veselí a administrátorem excurrendo v Chomuticích u Hořic, do sloučení s veselskou farností na konci roku 2008 také v Hradíšťku a Slatinách a od ledna 2010 navíc i v Ohnišťanech a Smidarech, do roku 2008 byl rovněž kaplanem pro mládež jičínského vikariátu. V roce 2009 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Později byl Pavel Rousek ustanoven též hospicovým kaplanem pro Domácí hospic Duha v Hořicích a od října 2014 do léta roku 2018 byl i okrskovým vikářem jičínského vikariátu.

Koncem července roku 2018 byl z farnosti Vysoké Veselí uvolněn a s platností od 1. srpna 2018 ustanoven farářem v Novém Hradci Králové. Již po měsíci byl však do Nového Hradce Králové ustanoven jako farář emeritní děkan pražské teologické fakulty, Prokop Brož. Pavel Rousek byl následně jmenován koordinátorem nemocniční duchovní služby v královéhradecké diecézi a výpomocným duchovním při královéhradeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vedle toho mu byla ponechána duchovní správa farnosti Chomutice u Hořic, kterou ex currendo spravoval již za svého působení ve Vysokém Veselí.

 

P. Josef Suchár (1991–1993) 

Narodil se 15. října 1958 v Brně. Vyučil se elektrikářem. Po 15 let pracoval v továrnách Zetor, Transporta a Kovopodnik. V roce 1986 ho biskup Stanislav Krátký tajně vysvětil na kněze. Po sametové revoluci nastoupil do královéhradecké diecéze, od roku 1993 spravuje Římskokatolickou farnost Neratov.Do vysídlené pohraniční obce Neratov se poprvé dostal v roce 1987 při přípravách orientačního závodu pro tábor Radost, kde působil jako vedoucí (pod přezdívkou Zajíček). V tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterému se koncem 50. let propadla střecha, tehdy rostly stromy.Po změně režimu v roce 1989 začal pracovat jako kněz ve farnosti v Kunvaldu. Později dostal na starost 12 dalších farností včetně Neratova.[2] Již v roce 1990 vyklidil s farníky tamní kostel. Ovšem svolení k opravám kostela podmínil biskup Karel Otčenášek tím, že Josef Suchár do Neratova „přitáhne“ lidi, kteří tam budou žít. V té době tam kromě chalupářů žili asi čtyři stálí obyvatelé, přitom na konci druhé sv. války jich bylo asi 300. Když se Josefu Suchárovi a jeho přátelům podařilo zvýšit jejich počet na 40, biskup opravu povolil. Sdružení Neratov, které založili, se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem. Díky péči o ně tu získali práci další lidé. Sdružení provozuje chráněné dílny, dále hospodu, jídelnu či obchod a rekreační zařízení.

Mons. Josef Suchár, český římskokatolický kněz, dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové. Pracuje také jako biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli. Je také farářem v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Se svými spolupracovníky z občanského Sdružení Neratov do ní vrací život a stále pracuje na obnově barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.

 

Mons. ThLic. Mirosław Michalak 1993–2000
P. Ľubor Schlossár 2000–2002
P. Mariusz Nowaczyk (12. 3. 1968 – 8. 9. 2009) 2002–2004
P. ThDr. Zbigniew Żurawski 2004–2008
P. Teodor Mateusz Pająk, MSF 2008–2014

P. Wiesław Kalemba 2014–2017

P. Mariusz Łuczyszyn 2017–2019 

P. Tomáš Kvasnička 2019–2020

 

P. Jaroslav Kolbaba 2020–2022

 

P. Jakub Brabenec od září 2022