Výuka náboženství

Výuka náboženství

Výuka náboženství

Náboženství je vyučováno P. Jakubem v budově Základní školy v Kunvaldu každý sudý čtvrtek od 14:00.